Kategoriler
Şifreleme

İki Harfli Şifreler – Bilateral Ciphers

Bir mantığa göre şifre olduğu açıkça  belli olan, karıştırılarak dizilmiş harfler insanları daha çok araştırmaya teşvik eder. Bacon’a göre bir şifre şüphe çekmemeliydi ve şifreyi çözmek için yetiştirilmiş asıl kişi dışında mesajı okuyanların orada bir şifre olduğunu fark etmemeleri gerekiyordu. Bu tekniğe kriptolojide steganografi adı verilir.

Bu şifreleme tekniği sadece iki harfin, “a” ve “b” nin kullanımına dayanır. Alfabenin her bir harfi için “a” ve “b” harflerinin beşli kombinasyonları kullanılır. Örnek vermek gerekirse; “f” harfi, “aabba” olarak kodlanabilir.

Bu şifreleme tekniği günümüzde bilgisayarlar aracılığıyla dünyaya hükmeden ikili (binary) kodun ilkel örneği aslında, nokta ve çizgilerden oluşan Mors alfabesinin de öncüsüdür.

Bu şifreleme tekniği, ikili kodlama fikri ve font oluşturma sürecini birleştirerek bir metnin sadece iki harf karakteri kullanılarak yazılmasına imkan vermiştir. Harf karakterlerinden biri “a” fontu, diğeri ise “b” fontudur. Böylece ikili şifreye göre kodlanmış “sözcükler” fontlar dahil basit bir şekilde değiştirilerek, edebi içeriği ne olursa olsun basılacak her türlü metne uygulanabilirler. Sizlere basitlemiş bir biçimde açıklamaya çalışacağım. Aslında böyle yapmam şifreyi ortaya çıkaracaktır. Asıl kullanımda, büyük ve küçük harfler normal bir şekilde yazılarak fontlar arasında zekice belirlenmiş farklar oluşturulur.

Birazdan anlatacağım örneğimizde biz, C,D,E,O ve S harfleri için rastgele seçilmiş harf kombinasyonları kullanacağız.

C=aaaba, D=aaabb, E=aabaa, O=abbab, S=baaab

“Francis Bacon was Shakespeare” (Francis Bacon Shakespeare’dir.) cümlesini örnek olarak kullanacağım. Bende bu tekniği bu örnek cümle üzerinde öğrenmiştim. Kodlanmış mesajımız şöyle yazılacaktır;

FRAnCIs bAcON Was SHaKEsPEAre

Şimdi bu şifrenin nasıl çalıştığını açıklayacağım: öncelikle cümledeki harfleri beşli gruplara ayırıyoruz. (Bir harf artıyor. Artan harfi yok sayıyoruz.) Böylece, iki harfli şifre ile font kodlaması arasındaki paralelliği görebiliyoruz.

FRAnC IsbAc ONWas SHaKE sPEAre
aaaba-abbab-aaabb-aabaa-baaab

C        O        D        E       S

Böylece kullanmış olduğumuz sözcüğün CODES (KODLAR) olduğunu buluyoruz. Yukarıda bahsettiğim gibi, örneğimizi özellikle bu kadar basit seçtim. Eğer sizler, gözlem yeteneğinizi sınamak istiyorsanız aşağıdaki gibi daha gerçekçi bir örneği inceleyebilirsiniz:

Francis Bacon Was Shakespeare.

Güzel Bir Örnek;

De Augmentis Scientiarum’da Bacon, öyle bir şifre kullanmıştır ki, orada, kodlanmış sözcükler bile kendi içlerinde basit bir yer değiştirme ile şifrelenmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir