Bir rejimde yaşamak, o rejime karşı savaşmaktan çok daha kolaydır.