Kategoriler
Kitap

Ernest Hemingway – Paris Bir Şenliktir

Ernest Hemingway’in Paris’te göçmen bir gazeteci olarak yaşadığı yıllarda kaleme aldığı anılarından oluşan ve ölümünden sonra yayımlanan kitabı Paris Bir Şenliktir (A Moveable Feast), sonraları Années folles (çılgın yıllar) olarak ün kazanan 1920’li yılların Paris yaşantısına ışık tutan önemli eserlerden birisi olarak dikkat çekiyor.

Değerlendirme: 4 / 5.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yükselişe geçen refah seviyesi, 1920’li yıllarda birçok sanatçının Paris’te yaşamasının ve şehrin gece hayatının renklenmesinin en büyük sebebi olmuş. Sonraları Fransızcada Années folles (çılgın yıllar) olarak ün kazanan bu dönemde, sinema, tiyatro, opera, müzik, edebiyat gibi birçok alandan farklı isimler, sosyal, sanatsal ve kültürel işbirlikleri kurarak birbirlerinin gelişiminde büyük rol oynamışlar. Aralarında Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, James Joyce, Pablo Picasso, T. S. Eliot, Salvador Dali ve Cole Porter gibi birçok ismin bulunduğu düşünüldüğünde bugün dahi büyüleyici gelen çılgın yıllar, 1929 Wall Street iflasıyla beraber gelen ekonomik buhrana kadar sürmüş.

Ernest Hemingway’in o yıllarda kaleme aldığı anılarından derlenerek oluşturulan Paris Bir Şenliktir (A Moveable Feast), Hemingway’in yaşantısına tanık olmanın yanı sıra, içeriden ışık tutuyor oluşuyla da o yılların izinden giderken okunabilecek en önemli kaynaklardan birisi olarak karşımıza çıkıyor; ilk olarak yazarın ölümünden üç yıl sonra son eşi Mary Hemingway yayımlanan bu anılarında yalnızca Hemingway’e değil, F. Scott Fitzgerald, Zelda Fitzgerald, Ford Madox Ford ve Ezra Pound gibi birçok önemli isme dair bilgi edinebiliyoruz.

Hemen hemen herkes yalan söyler ve yalanlar, önemli sayılmaz. Bazı insanları yalanları için sevdik ve en iyi hallerini ortaya koymalarını umutla bekledik.

Paris Bir Şenliktir, Ernest Hemingway, s239.

Kitabın, 1964 yılında Mary Hemingway tarafından yayınlanan ilk baskısından on beş yıl sonra, yazarın oğlu Patrick Hemingway, babasının anılarına dair bazı el yazmaları ortaya çıkartarak, bunların kitap ile uyuşmadığını ileri sürmüş ve Hemingway’in evliliği başta olmak üzere özel yaşantısına dair olan bu uyuşmazlıklar kitabın sonraki basımlarında birçok değişiklik yapılmasına sebep olmuş. Son olarak 2009 yılında oğul Patrick Hemingway‘in ön sözüyle torun Sean Hemingway tarafından revize edilerek basılan Paris Bir Şenliktir (A Moveable Feast), ülkemizde Saydam Özel’in çevirisiyle 2016 yılının Ekim ayında Bilgi Yayınevi tarafından yayınlandı. Hemingway’in kısa, sert ve yalın diliyle her biri birer kaliteli öykü gibi akıp giden anıların ne kadar gerçek, ne kadar gerçekten uzak olduğunu bilmesek de, yazarın sözleri bizlere böylesi bir kurgu yapıtının olgu diye yazılmış olanlara biraz ışık tutabilme şansısının her zaman olduğunu söylüyor.

Bir Cevap Yazın