Kategoriler
Kitap

Seyahat Jurnali – Âli Bey

Direktör Ali Bey’in, Düyûn-ı Umûmiye müfettişi olarak 1885-1888 yıllarında yaptığı Güneydoğu Anadolu, Musul, Bağdat ve Hindistan seyahatlerini anlattığı Seyahat Jurnali, edebiyatımızın batılı anlamdaki ilk günlüğü olarak kabul ediliyor. Bugünden geriye bakıldığında da, dönemin doğu vilayetlerine dair önemli bir tanıklık…

Kategoriler
Kitap

Ömer’in Çocukluğu – Muallim Naci

Muallim Naci’nin 1890 yılında yazdığı Sünbüle isimli eserinin ikinci bölümü olan Ömer’in Çocukluğu, Türk edebiyatında çocukluk ve gençlik hatıraları yazımının ilk örneklerinden biridir…

Kategoriler
Kitap

Primo Türk Çocuğu – Ömer Seyfettin

Ömer Seyfettin’in 1911-1914 yılları arasında yazdığı sekiz hikâyesini içeren Primo Türk Çocuğu’nda, yazarın üslûbu, hikâyelerdeki temelsiz ve duygusal milliyetçilik temasının gölgesinde kalıyor…

Kategoriler
Kitap

Bahar ve Kelebekler – Ömer Seyfettin

Ömer Seyfettin’in ilk dönem hikâyelerini içeren Bahar ve Kelebekler’de, milliyetçi temalardan uzak, bireysel duyarlılıklar, cinsellik, istibdat ve siyasi eleştiriler gibi konuları işleyen, henüz dili oturmamış genç bir yazarla karşılaşıyoruz…

Kategoriler
Kitap

Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai

Samipaşazade Sezai’nin 1887 yılında yayınladığı ilk ve tek romanı Sergüzeşt, Dilber isimli esir bir kızın hayat hikayesini kısa ve basit bir dille anlatıyor. 19. yüzyılda Osmanlı’da hâlen devam eden esir ticaretini realizm etkisinde ortaya koyarak, ciddi bir eleştiride bulunuyor.

Kategoriler
Kitap

Küçük Şeyler – Samipaşazade Sezai

Samipaşazade Sezai’nin 1892 yılında yayınladığı öykü kitabı Küçük Şeyler, Türk edebiyatının modern anlamdaki ilk hikâyelerini içermesiyle dikkat çekiyor.

Kategoriler
Kitap

Vatan Yahut Silistre – Namık Kemal

Namık Kemal’in 1872’de kaleme aldığı Vatan Yahut Silistre, sahnelenmesini takip eden olaylar ve sürgünlerle edebiyat ve tiyatro tarihimiz açısından dikkat çekici bir eser olarak karşımıza çıkıyor…

Kategoriler
Kitap

İntibah – Namık Kemal

Namık Kemal’in 1876 yılında yayımlanan ilk romanı İntibah, anlatımından kurgusuna, dil unsurlarından karakterlerine kadar başarısız bir edebi roman denemesi olarak karşımıza çıkıyor…

Kategoriler
Kitap

Esrâr-ı Cinâyât – Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Mithat Efendi’nin 1884 yılında yazdığı Esrâr-ı Cinâyât, edebiyatımızın ilk polisiye romanı olmasının yanı sıra, dönemdeki gerçek olaylara şüphe uyandıran bakışıyla da dikkat çekici bir yapıt…

Kategoriler
Kısa Kısa

Kısa Kısa – 21

Hayat, evren ve her şeye dair kısa kısa notlar…